Otevření Milovické stěny 2008

autor: | Čvn 19, 2008 | 2008-2009, Kronika

Už nějakou dobu jsme přemýšleli o záměru vybudovat pro širší veřejnost horolezeckou stěnu. Nakonec jsme spojili síly se sdružením H.I.D. a vytvořili záměr pro výstavbu venkovní horolezecké stěny. Díky podpoře sportu m.ú. v Milovicích, se nám nakonec náš záměr podařilo dotáhnout do konce. Dnes můžeme s radostí uvést důležité informace o vzniku a pravidlech provozu tohoto zařízení.

19.června letošního roku (2008) specializovaná, certifikovaná firma na stavbu horolezeckých stěn provedla během jediného dne instalaci a upevnění předpřipravených stavebních dílů. Zvolili jsme venkovní provedení z plastového materiálu odolného proti okolnímu venkovnímu prostředí. Oproti klasické překližce je plast s příslušnou povrchovou úpravou velmi věrným napodobením pískovcových skalních útvarů. Rozměry stěny jsou obdivuhodné – výška 10m, šířka 2m. Stěna je velmi členitá s různými výčnělky i prohlubněmi. K zajištění prvolezce jsou připevněna jistící oka, k lezení je na stěně více než 70 umělých barevných chytů. Na stěně je dnes 5 cest – „Žlutá ponorka“ kl. V+ (žluté chyty), „Černá můra“ kl. VI (černé ch.), Nervozní Bělorus 5 (bílé ch.), Biomasa 5- po (zelené ch.).

Stěnu najdete na kolmé zdi kulturního domu přímo naproti stavebnin vedle Hakenova stadionu. Velmi důležitým aspektem provozu a existence horolezecké stěny je bezpečnost a důsledné dodržování pravidel užívání. Především platí, že jakákoliv činnost osob je na vlastní nebezpečí. Dále nejdůležitější pravidla jsou, že je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu, osoby mladší 15 let musí být v doprovodu osoby povolané, je nutné používat funkční horolezecké vybavení, včetně vhodných jistících prostředků. Úplné znění viz „Pravidla používání H.S.“, které jsou umístěny na boku konstrukce stěny.

V případě, že má kdokoliv vážný zájem o lezení, pak nejvhodnější postup je zúčastnit se kurzu tzv. Horoškoly, kterou pořádají různé organizace nebo instruktoři horolezeckých oddílů. Širokou nabídku naleznete na internetu. Během letošního roku začala stěnu aktivně využívat i širší veřejnost. V létě si lezecké dovednosti mohli vyzkoušet milovické děti při příležitosti letního soustředění.

V příštím roce počítáme s akcí pro veřejnost, předběžně v dubnu. Dále ve spojení s činnostmi pořádanými obcí jako je např. „Den dětí“.

Na závěr bych velmi rád poděkoval městu Milovice za velmi významnou finanční podporu, dále panu Hlaváčovi taktéž za finanční výpomoc a poskytnutí možnosti využívání budovy pro tento účel, a sdružení H.I.D. (Help in Danger), které je oficiálním provozovatelem horolezecké stěny. Pevně věříme, že najdeme i nadále pochopení k dalšímu rozšíření tohoto sportovního zařízení, které znásobuje možnosti trávení volného času dospělých i mládeže v Milovicích.

Autor: Michal Křena