Walliské Alpy

autor: | Srp 20, 2003 | 2002-2003, Alpy, Kronika

V dopoledních hodinách dne 26.7. vyjíždím spolu s tátou zdolat námi vybrané čtyřtisícové vrcholy do oblasti Walliských Alp. Cesta utíkala rychle a bezproblémově. K večeru dojíždíme do průsmyku FURKAPASS, kde se rozhodujeme přenocovat v autě. Ráno za slušného počasí vyrážíme z Furkapassu na aklimatizační túru. Cílem je nedaleký a lehce dostupný vrchol GROSS-MUTTENHORN ve výšce 3099 m.n.m. (obr.č.1).

Na vrchol dorážíme v poledne a hned se vracíme dolů k autu, aby jsme co nejdříve přejeli do další naší zastávky, městečka ZINNALU a také, aby nás nezastihla předpovídaná bouřka. Ta nás dohání ve městě Visp, takže do Zinnalu přijíždíme za deště. V kempu čekáme na zeslábnutí deště a posléze stavíme stan.

Ráno už neprší. Balíme věci a začínáme stoupat na chatu CABANE de TRACUIT. Cesta na chatu nám trvala bez velkých přestávek necelé čtyři a půl hodiny. Následující den vstáváme v pět hodin a po lehké snídani vyrážíme vystoupit normálkou na vrchol BISHORN (obr.č.2).

Od chaty je to jen pár set metrů k nástupu na ledovec. Ve spodní části ledovce je dost trhlin, které různě obcházíme a přeskakujeme. Také máme menší problémy s výzbrojí a proto nabíráme oproti ostatním menší zpoždění. Ve střední části chytáme tempo a doháníme jednotlivé skupinky. Sklon ledovce je v této části cca 35°. V závěru zdoláváme poměrně nepříjemnou trhlinu a ostřejším hřebínkem (obr.č.3) vystupujeme na vrchol BISHORN (4153m). Zde uděláme za krásného počasí několik fotek (obr.č.4), především majestátného WEISSHORNU, a sestupujeme téže cestou zpět. Sestup k chatě nám trvá 1h45min. Po odpočinku na chatě ještě sestupujeme do kempu do Zinnalu, kde opět stavíme stan.

Ve středu 30.7. vycházíme na procházku Zinnalu a odpoledne přejíždíme do kempu v Randě.

Následující den 31.7. v dopoledních hodinách balíme stan a připravujeme se na výstup na chatu DOMHÜTTE a po obědě vyrážíme. Cesta na chatu je dlouhá a v obtížnějších místech zajištěná. Nám trvala cca 3h:45min. Na chatě se dovídáme, že je obsazená. Nabídku o přespání na podlaze v chodbičce odmítáme a proto vyrážíme po cestě dál nad chatu, kde po jedné hodině nacházíme připravené plácky pro bivak. Stan nemáme, a proto stavíme

provizorní přístřešek ze žďáráku podepřený holemi (obr.č.5). Po jídle se díváme na krásný západ slunce a pak jdeme spát. Budíček máme o třetí. O půl páté za jasného počasí vyrážíme. Hned se zařazujeme do zástupu k ostatním, kteří mají pro dnešek ten samý cíl. Zanedlouho docházíme k ledovci . Pak pokračujeme ledovcem do sedla FESTIJOCH. Poslední úsek k sedlu je po skále. Cesta zajištěná (II.). V sedle se rozhodujeme zda jít normálkou či hřebenem FESTIGRAT. Většina jde na normálku, u nás vyhrál Festigrat (obr.č.6).

Sklon hřebene je asi 40°-45° a první 2/3 střídavě sníh, skála (II). Zavěr je firnový (obr.č.7). Na vrchol ve výšce 4545 m (obr.č.8) docházíme v 11h 30min. Tam se pro silnější vítr dlouho nezdržujeme, uděláme jen pár fotek, a scházíme normálkou po ledovci. Ve spodní části ledovce podcházíme pod nebezpečnými séráky a po patnáctimetrovém žebříku (obr.č.9) vylézáme zpět do sedla Festijoch. Zde chvíli pozorujeme nad ledovcem Hochbergglettscher helikoptéru při záchranné akci. Pak už pokračujeme po stejné cestě jako ráno při výstupu do sedla. U bivaku děláme menší odpočinek. Času málo, cesta ještě dlouhá. Za stále pěkného počasí utrmácení dorážíme kolem 21 hodiny do kempu v Randě.

Dopoledne 2.8. odpočíváme a připravujeme se na další výstup. V plánu máme vrchol ALPHUBEL (4206m). Hned po oběde vyjíždíme po úzké, strmé a dost rozbité cestě do osady Täschalp ve výšce 2214 m. Na parkovišti necháváme auto a pomalu začínáme stoupat na chatu TÄSCHHÜTTE. Chata je z Täschalpu vidět! Za velkého vedra nám cesta trvá asi hodinu, ale tam pouze chviličku odpočíváme a jdeme opět hledat někam výše bivak. Po 45 min nacházíme krásné místo. Tentokráte už ale stavíme stan. Ráno máme budíček o třetí a v půl páté vycházíme. Na cestě již jsou davy lidí , a tak se zařazujeme.

Po hodině docházíme k začátku ledovce. Dál pokračujeme do sedla Alphubeljoch a normálkou na Alphubel (obr.č.10). Po cestě traverzujeme pod séráky a pak se začíná přes několik trhlin strměji stoupat k vrcholovému platu. Opět máme nádherně a dost neobvykle teplo. Výhledy jsou překrásné-skupina Weismiesu, Strahlhorn, Rimpfischhorn, Monte Rosa, Matterhorn (obr.11), Weisshorn, Täsh, Dom, Nadelhorn. Sestupujeme ve velkém vedru tou samou cestou. U bivaku balíme stan a bez velkých zdržení sestupujeme k chatě a následně k autu.

Ještě ten den se začínáme vracet domů. Ve večerních hodinách dojíždíme do kempu Brienzu na pobřeží jezera Brienzersee. Zde se ubytováváme a už skoro za tmy se jdeme osvěžit do ledového jezera. Druhý den dopoledne si prohlížíme městečko, odpoledne relaxujeme u jezera a kolem páté vyjíždíme směrem na Mnichov, kde se ještě cestou koupeme u Bregenzu v Bodamském jezeře. Přespáváme v autě na parkovišti asi 120 km před Mnichovem. Brzo ráno pokračujeme a odpoledne jsme již zase doma v Lysé.