6. Počasí a hory

autor: | Led 1, 2002 | Meteorologie

Závěr seriálu o počasí

V celém seriálu o počasí v horách jsme měli na mysli skutečnost, že počasí je jedním z důležitých faktorů limitujících pohyb v horském prostředí. Každý, kdo rád navštěvuje hory, by si měl vždy uvědomit, že respektování zákonitostí vývoje počasí je často přinejmenším stejně důležité, jako naše dobrá fyzická kondice, lezecké umění či kvalitní vybavení. Neměli bychom proto tento důležitý činitel našeho působení v horách opomíjet, natož podceňovat. Měli bychom si rovněž uvědomit, že bez základních znalostí meteorologie si nemůžeme vytvořit nejen přesný obraz o stavu počasí, ale především učinit co nejpřesnější závěry o jeho vývoji, hlavně při túře, kdy jsme zpravidla odkázáni jen na vlastní pozorování a doposud získané zkušenosti.

Smyslem seriálu bylo proto upozornit co nejvíce milovníků hor na možná rizika spojená s počasím, seznámit je se základy meteorologie, s nositeli počasí jako jsou vzduchové hmoty a atmosférické fronty, a předložit alespoň orientační přehled o tom, jaké, kde a kdy můžeme potřebné informace o počasí získat. To vše by mělo být nápomocno vyvarovat se chyb, často zbytečných, plynoucích buď z neznalosti nebo podcenění takového fenoménu, jakým počasí v horách je a tím snad učinit pobyt v nádherném prostředí horských velikánů, při zachování výše uvedených zásad, více bezpečnějším.

Odkazy na literaturu :

1. HANZLÍK, S. : Základy meteorologie a klimatologie. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1956.
2. HÁZA, L., KOSTKA O. a kol. : Meteorologie pro sportovní letce. Praha, Naše vojsko, 1960.
3. CHROMOV, S. P. : Meteorológia a klimatológia. Bratislava, vyd.SAV, 1968.
4. PEJML, K. : Předpovídáme počasí. Praha, SZN, 1971.
5. SCHMIDT, M. : Meteorológia pre každého. Bratislava, Alfa, 1980.
6. ZVEREV, S. A. : Synoptická meteorológia. Bratislava, Alfa, 1986.
7. ASTAPENKO, P. D., KOPÁČEK J. : Jaké bude počasí? Praha, Lidové nakl., 1987.
8. SEIFERT, V. : Rozumíme počasí? Praha, Artia 1987.
9. MUNZAR, J. a kol. : Malý průvodce meteorologií. Praha, Mladá fronta, 1989.
10. FARNDON, J. : Počasí : Jak pozorovat a porozumět počasí a jeho proměnám. Bratislava, SHI, 1993.
11. SEIFERT, V. : Počasí kolem nás. Praha, Grada, 1993.
12. SOBÍŠEK, B. a kol. : Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha, Academia, 1993.
13. STRNAD, E. : Předpovídáme si počasí. Papyrus a nakl.Viener, 1996.
14. SIMM, O. : Počasí v horách. Lysá nad Labem, Alpy, vydavatelství horské literatury 1997.
15. KOBZOVÁ, E. : Počasí. Olomouc, Rubico, 1998.
16. KOVÁŘ, L. : Jasná zpráva o počasí. Ostrava, Montanex, 2000.
17. ROTH,G.D. : Encyklopedie počasí : Jak porozumět počasí a meteorologickým předpovědím. Praha, Knižní klub, 2000.
18. DVOŘÁK, P. : Ilustrovaný atlas oblaků, Cheb, Svět křídel, 2001.
19. AILLABY, M. : Průvodce světem počasí : Fotografická cesta oblaky. Praha, SHI, 2002.
20. DVOŘÁK, P. : Ilustrovaný atlas počasí. Cheb, Svět křídel, 2003.
21. LYNCH, P. : Počasí. Podle seriálu BBC. Praha Euromedia Group k.s.– Knižní klub, 2003.
22. SEIFERT, V. : 100 + 1 záludných otázek – POČASÍ, Praha, adventinum s.r.o., 2004

Tento výčet odborné literatury (chronologicky řazený podle data vydání) pojednávající o meteorologii není ani zdaleka úplný, měl by být pouze orientační pomůckou těm, kteří se chtějí o tomto vědním oboru více dovědět, případně se touto problematikou poněkud hlouběji zaobírat.