Co všechno zjišťujeme a zapisujeme

autor: | Led 1, 2000 | Zdravověda

DECH

Běžně kolem 13 až 16 dechů za minutu.
Tachypnoe – zvýšená dechová frekvence – nad 24 dechů za minutu
Bradypnoe – snížená dechová frekvence – pod 12 dechů za minutu
Apnoe – bezdeší – (0 dechů za minutu)
Dále sledujeme, zda je: hluboký/mělký, pravidelný/nepravidelný, sípavý apod.

TEP

Běžně kolem 70 až 80 tepů za minutu, trénovaní sportovci 60 až 70.
Tachykardie – zvýšená tepová frekvence – nad 100 tepů za minutu
Bradykardie – snížená tepová frekvence – pod 60 tepů za minutu
Fibrilace – místo tepu chvění, asi 300 za minutu
Asystolie – zástava srdeční činnosti (0 tepů za minutu)
Dále sledujeme, zda je: pravidelný/nepravidelný, dobře hmatný/nitkovitý apod.

OČI

Fotoreakce – zornice reagují na světlo – světlem se zužují, ve tmě rozšiřují (akomodace)
Mióza – zúžené zornice
Midriáza – rozšířené zornice
Izokorie – zornice stejné
Anizokorie – zornice nestejné (jedna zúžená)
Dále zjišťujeme poruchy vědomí pomocí pozorování vztyčeného prstu.

POKOŽKA

Může být bílá, zarudlá, promodralá (cyanóza), zpocená, vypnutá
Pot může být teplý, studený, lepkavý

TĚLESNÁ TEPLOTA

Běžně mezi 36°C a 37°C, po fyzickém výkonu i vyšší
Hypotermie – nízká teplota – pod 36°C
Hypertermie – vysoká teplota – nad 37°C

KREVNÍ TLAK

Systolický (běžně 40 až 80) a diastolický (běžně 100 až 130).
Rozdíl by měl být kolem 50 (mm rtuťového sloupce).
Hypotenze – nízký tlak
Hypertenze – vysoký tlak